mypension.be
Wat is de pensioenleeftijd?

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
De normale pensioenleeftijd voor een zeevarende is 60 jaar.

Vanaf 2012 is er een nieuwe regeling van toepassing waarbij de leeftijd op 31 december 2011 de berekeningswijze en de pensioenleeftijd bepaalt.
 
 • 55 of ouder op 31 december 2011 (geboren vóór 1957)

  De vroegst mogelijke pensioenleeftijd blijft 60 jaar en de berekeningwijze blijft ongewijzigd ook voor de verdere opbouw van de loopbaan als zeevarende na 2011.

 • Jonger dan 55 op 31 december 2011 (geboren na 1956)

  Voor het vervroegd pensioen worden perioden als zeevarende gelijkgesteld met jaren als gewone werknemer.
   
  Om aan de loopbaanvoorwaarde te voldoen worden maximum 3 bijkomende fictieve jaren geteld, waarbij 80 vaartdagen telkens recht geven op 1 bijkomend fictief jaar. M.a.w. 240 of meer vaartdagen geven recht op 3 x 1 fictief jaar = 3 bijkomende fictieve jaren.

  Opgelet, die extra jaren tellen enkel mee om de loopbaanvoorwaarde te bereiken en worden dus niet meegenomen in de berekening.

   Sitemap
Laatste wijziging 20/01/2016 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het