mypension.be
Pensioenleeftijd en berekeningswijze

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
Wanneer kan het pensioen als mijnwerker ingaan?

 • Bovengronds mijnwerker: 60 jaar
 • Ondergronds mijnwerker: 55 jaar

  • Ingangsdatum ten vroegste de 1ste van de maand volgend op de maand van de 55ste verjaardag

   of

  • op gelijk welke leeftijd, na het presteren van minstens 25 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als ondergronds mijnwerker of in steengroeven met ondergrondse ontginning. Het 25ste jaar wordt bereikt op 1 mei van het betrokken jaar, op voorwaarde dat de mijnwerker 104 voltijdse dagen bewijst.

De nieuwe regeling vanaf 2012

Vanaf 2012 is er een nieuwe regeling waarbij de leeftijd van de werknemer op 31 december 2011 de manier bepaalt hoe het mijnwerkerspensioen berekend wordt en wat de pensioenleeftijd is: 

 • 55 of ouder op 31 december 2011 (geboren vóór 1957)

  Voor deze groep blijft de oude regeling van toepassing.

  Ook na 2011 bouwen zij dus verder een loopbaan als mijnwerker op.

  Een ondergrondse mijnwerker kan met pensioen vanaf zijn 55ste verjaardag of van zodra hij 25 jaren als ondergronds mijnwerker kan bewijzen. Vanaf 20 loopbaanjaren als ondergronds mijnwerker wordt het pensioen berekend in 30sten.

  Het mijnwerkerssupplement wordt toegekend vanaf 25 loopbaanjaren als ondergronds mijnwerker.

  Als bovengronds mijnwerker blijft de pensioenleeftijd 60 jaar. Vanaf 20 loopbaanjaren als bovengronds mijnwerker wordt het pensioen berekend in 30sten. 

 • Jonger dan 55 op 31 december 2011 (geboren na 1956)

  Deze werknemers bouwen vanaf 2012 geen pensioen meer op als mijnwerker. Hun pensioen wordt voor de jaren vanaf 2012 dan ook berekend in 45sten.

  • Minstens 20 loopbaanjaren als ondergronds mijnwerker op 31 december 2011

   Voor deze groep blijft de pensioenleeftijd 55 jaar of wordt de pensioenleeftijd reeds bereikt na 25 loopbaanjaren.
   De periodes vóór 2012 worden berekend in 30sten.
   Het mijnwerkerssupplement wordt toegekend vanaf 25 jaren als ondergrondse mijnwerker die vóór 2012 gepresteerd werden.

   Opmerking:
   Wie bovengronds wasser, zever of ophaalmachinist was en gelijkgesteld wordt als ondergronds mijnwerker kan pas vanaf 55 jaar met pensioen en heeft geen recht op een supplement maar de periodes vóór 2012 worden ook berekend in 30sten. Deze gelijkstelling gebeurt enkel wanneer men gedurende 20 jaar (GHT) is tewerkgesteld als mijnwerker (bovengronds en/of ondergronds) of bij de mijnsluiting betrokken was en op dat ogenblik minimum 10 jaar (GHT) was tewerkgesteld als mijnwerker.

  • Minder dan 20 loopbaanjaren als ondergronds mijnwerker op 31 december 2011

   Deze groep wordt gelijkgesteld met gewone werknemers. Hun pensioen wordt dan ook volledig berekend in 45sten. De gewone leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zijn van toepassing.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 21/11/2016 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het