mypension.be
U bent hier: Professional De pensioenberekening De loopbaan Perioden van inactiviteit Deeltijds werknemer met behoud van rechten
Deeltijds werknemer met behoud van rechten

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
De informatie op deze pagina werd aangepast aan de pensioenhervorming.

Klik hier voor een overzicht van alle recente wijzigingen aan de werknemerspensioenen.

Het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten werd ingevoerd op 01.06.1993.

Dit statuut garandeert het recht op volledige werkloosheidsuitkeringen als de werknemer die een deeltijdse job heeft aanvaard vanuit werkloosheid of vanuit een voltijdse betrekking, opnieuw werkloos zou worden.
Voor meer uitleg over het statuut zelf en de voorwaarden ervan kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Wij onderscheiden voor het pensioen twee categorieën deeltijdse werknemers met behoud van rechten:
 
Deeltijds werknemer met behoud van rechten MET een inkomensgarantie-uitkering (MIGU)

Deze werknemers krijgen, naast hun loon, een uitkering van de RVA . Om deze uitkering te kunnen ontvangen, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn: het gemiddelde aantal gepresteerde uren, het gemiddelde bruto maandinkomen en het gemiddelde netto maandinkomen mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
Deze niet-gepresteerde periodes worden volledig opgenomen in de werknemersloopbaan, zonder beperking in de tijd.
Voor deze periodes berekenen we de gepresteerde dagen op het (deeltijdse) werkelijke loon en vullen we het jaar aan met gelijkgestelde dagen MIGU.

De pensioenopbrengst van een kalenderjaar met dagen MIGU mag niet hoger zijn dan de pensioenopbrengst van het vorige jaar.

Voorbeeld met een inkomensgarantie-uitkering (MIGU)Deeltijds werknemer met behoud van rechten ZONDER een inkomensgarantie-uitkering (ZIGU)

Deze werknemer ontvangt, naast het loon, geen bijkomende uitkering van de RVA  omdat het gemiddeld aantal gepresteerde uren, het gemiddelde bruto maandinkomen of het gemiddelde netto inkomen bepaalde grenzen overschrijdt. 

Deze niet-gepresteerde periodes worden opgenomen in de werknemersloopbaan met een maximum 1.560 dagen.

Opgelet: in bepaalde gevallen is er geen beperking tot 1.560 dagen voor oudere werknemers.

De pensioenopbrengst van een kalenderjaar met dagen ZIGU mag niet hoger zijn dan de pensioenopbrengst van het vorige jaar.

Voorbeeld zonder een inkomensgarantie-uitkering (ZIGU)


De pensioenhervorming breidt dit stelsel van behoud van rechten uit tot de personen die een conventioneel brugpensioen of een werkloosheidsvergoeding met bedrijfstoeslag (SWT) ontvangen en dit onderbreken om een deeltijdse beroepsactiviteit uit te oefenen.

Wanneer de inkomsten uit deze deeltijdse arbeid erg groot zijn kan de werkloosheidsvergoeding wegvallen en dus ook de daaraan verbonden gelijkgestelde dagen.

In dergelijke specifieke gevallen wordt de pensioenopbrengst voor deze periodes niet enkel berekend op basis van de werkelijke arbeidsprestaties en werkelijke lonen maar ook op basis van de niet-gepresteerde dagen. Zij worden, ondanks het ontbreken van een werkloosheidsvergoeding, toch gelijkgesteld op basis van een normaal fictief loon.

Deze uitzonderlijke regeling is van toepassing voor pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2007.

Opgelet: gepensioneerden die al een definitieve beslissing hebben ontvangen en die onder deze regeling vallen kunnen een aanvraag tot herziening met terugwerkende kracht indienen. Deze aanvraag moet worden ingediend vóór 8 september 2013.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 29/06/2015 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het