mypension.be
U bent hier: Professional Uitkeringen van de FPD Overlevingspensioen en overgangsuitkering
Overlevingspensioen en overgangsuitkering

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


Vanaf 2015 is de wetgeving rond het overlevingspensioen grondig gewijzigd door de invoering van een overgangsuitkering. Deze nieuwe regeling wordt toegepast wanneer de huwelijkspartner overlijdt na 31 december 2014, en houdt in dat wie niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden (45 jaar) om een overlevingspensioen te krijgen eventueel recht heeft op een overgangsuitkering gedurende:

  • 12 maanden (zonder kinderlast);
  • 24 maanden (met kinderlast).

Wie al een overlevingspensioen ontving volgens de vroegere wetgeving blijft dat recht behouden.

Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering bieden de langstlevende huwelijkspartner de mogelijkheid een pensioen te verkrijgen op basis van de werknemersloopbaan van zijn overleden huwelijkspartner. Zowel mannen als vrouwen kunnen er aanspraak op maken.

De perioden die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het overlevingspensioen en de overgangsuitkering zijn dezelfde als die voor het rustpensioen. De berekening kan echter verschillen van die van een rustpensioen.

De overgangsuitkering wordt grotendeels op dezelfde wijze als het overlevingspensioen berekend, op basis van de loopbaan van de overleden huwelijkspartner.
Wat zijn de voorwaarden?
Moet ik een aanvraag indienen?
De overgangsuitkering

Het bedrag
De samenloop met andere sociale uitkeringen
De bijzondere stelsels
De cumulatie van een Belgisch overlevingspensioen met een buitenlands pensioen 

Er worden ook overlevingspensioenen toegekend aan de langstlevende echtgenoten van werknemers uit andere pensioenstelsels. Raadpleeg voor meer informatie de websites van de deze instellingen:

 

 

   Sitemap
Laatste wijziging 09/01/2017 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het