mypension.be
U bent hier: Professional Uitkeringen van de FPD Renten
Renten

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
De Pensioendienst betaalt de ouderdomsrente en de weduwerente uit. Deze renten worden uitgekeerd aan werknemers die pensioenstortingen in het kader van de vroegere wetgevingen hebben verricht (kapitalisatiestelsel) vóór 1968.

Er bestaan twee soorten renten:
  • de ouderdomsrente;
  • de weduwerente.

De ouderdomsrente

Deze rente gaat normaal in op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de verzekerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, zelfs wanneer het pensioen laattijdig werd aangevraagd.

Als er vervroeging is, wordt op de rente een verminderingscoëfficiënt toegepast. Het bedrag van de rente wordt gelijktijdig met het pensioenbedrag meegedeeld en uitbetaald.

De FPD heeft vanaf 01.01.2001 de taken van alle bevoegde instellingen overgenomen.

De renten die vanaf deze datum ingaan, worden altijd uitbetaald in de vorm van een eenmalig kapitaal waarvan de effectieve uitbetaling gekoppeld is aan de betaling van het rustpensioen.

De weduwerente

Een weduwerente kan worden uitgekeerd aan de weduwen van werknemers die pensioenstortingen in het kader van de vroegere wetgevingen hebben verricht (kapitalisatiestelsel).

Sinds 1 januari 2001 wordt de weduwerente toegekend in de vorm van een eenmalig kapitaal.

Er zijn twee mogelijkheden: 
  • als de ouderdomsrente werd uitbetaald in de vorm van een eenmalig kapitaal wordt er geen weduwerente toegekend; 
  • als de ouderdomsrente tot de dag van het overlijden werd uitbetaald in de vorm van maandelijkse stortingen, wordt de weduwerente wel toegekend.

De uitbetaling van de weduwerente is gekoppeld aan de betaling van het overlevingspensioen. Ze wordt eveneens verricht indien het pensioen niet wordt uitbetaald wegens cumulatie (overschrijding van het grensbedrag voor de cumulatie rust- + overlevingspensioen).

Opgelet: er wordt geen rente toegekend aan de weduwnaar uit hoofde van de beroepsactiviteit van zijn echtgenote.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 18/04/2016 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het