mypension.be
Wie heeft recht op het speciale stelsel voor zeevarenden?

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
 • Elke persoon die is ingeschreven in het algemeen stamboek van de zeelieden voor zover hij onder Belgische of Luxemburgse vlag vaart, of met een reder een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

 • De shoreganger:
  • Dit is een persoon die niet noodzakelijk is ingeschreven in het algemeen stamboek van de zeelieden, maar wel door een contract van dienstverhuring rechtstreeks met de reder of zijn aangestelde verbonden is, met het oog op het verrichten van arbeid aan boord, om later aan de zeetocht deel te nemen.
  • De werknemer die aan boord van de schepen van de Belgische koopvaardij wordt tewerkgesteld gedurende de aanwezigheid van deze schepen in een Belgische haven.
  • De zeevarenden-officieren die voor de sociale zekerheid als bedienden worden beschouwd.
  • De zeevarenden-lagere zeeman die voor de sociale zekerheid als arbeiders worden beschouwd.
  • Zeelieden die in BelgiĆ« of Luxemburg wonen en onder vreemde vlag varen, als zij de werknemers- en werkgeversbijdragen storten die verschuldigd zijn voor een zeevarende van hun rang onder Belgische of Luxemburgse vlag.

Opgelet: Als u verzekerd bent bij de overzeese sociale zekerheid bij de RSZ dan valt u niet onder het speciale stelsel voor de zeevarenden.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 12/09/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het