mypension.be
Een pensioen als zeevarende samen met een pensioen in een ander stelsel

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
Als betrokkene een pensioen van een ander stelsel ontvangt, kan het bedrag van het pensioen, uitgedrukt in 14den, worden verminderd met 1/45 per kalenderjaar. Dit bedrag kan ook worden verminderd met het bedrag van laatstgenoemd pensioen als dit voordeliger is voor betrokkene.

Combinatie van een loopbaan als zeevarende en een loopbaan als werknemer (arbeider/bediende).

  • Als het rustpensioen als zeevarende is toegekend in 14den, dan gaat het om het een pensioen voor een volledige loopbaan als zeevarende en kunnen er geen jaren als arbeider/bediende meer worden gevalideerd. 

  • Als het rustpensioen als zeevarende is toegekend in 40sten, mogen bij de jaren in 40sten, nog een aantal jaren in 45sten worden toegekend tot 45 - (jaren zeevarende x 1,125).

    Voorbeeld: 28 jaar in 40sten bewezen: 28 x 1,125 = 31,5. Dit wordt afgerond naar 31. Het aantal jaren dat nog kan worden toegekend als arbeider/bediende = 45 - 31 = maximum 14 jaren die nog kunnen worden toegekend in 45sten.

  • Als bij een gemengde loopbaan (combinatie zeevarende en arbeider/bediende) de eenheid van loopbaan wordt overschreden, mag geen jaar in 40sten worden weggelaten, ook al is de pensioenopbrengst van een jaar uitgedrukt in 40sten (m.a.w. een jaar als zeevarende) minder voordelig dan een jaar uitgedrukt in 45sten (m.a.w. een jaar als arbeider/bediende).

 

Wijzigingen vanaf 1 januari 2015

Wanneer het aantal voltijdse dag equivalenten ( VTE’s) van de loopbaan hoger is dan 14 040 worden de VTE’s die recht geven op het voordeligste pensioen in aanmerking genomen maar beperkt tot die 14 040 dagen.

Wanneer het pensioen werd berekend op basis van één of meerdere breuken met een noemer lager dan 45, wordt het aantal VTE’s betreffende elke noemer vermenigvuldigd met de verhouding tussen 45 en deze noemer.

De vermindering van de beroepsloopbaan gebeurt bij voorrang met de VTE’s die het minste voordelig pensioen geven. Het aantal in mindering te brengen VTE’s mag niet hoger zijn dan 1 560.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 30/01/2017 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het