mypension.be
U bent hier: Toekomstige gepensioneerde Met pensioen gaan Werken en uw pensioen behouden
Werken en uw pensioen behouden

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
U mag uw pensioen onder bepaalde voorwaarden combineren met een beroepsactiviteit.

Aangifte

U moet uw beroepsactiviteit niet aangeven, behalve bij: 
 • de eerste uitbetaling van uw pensioen;
 • de uitoefening van een politiek of ander mandaat in België of het buitenland;
 • een beroepsactiviteit of genot van een sociale zekerheidsuitkering in het buitenland;
 • wetenschappelijke of artistieke activiteiten.

Wij houden rekening met elke activiteit die in België of in het buitenland wordt uitgeoefend en een belastbaar inkomen oplevert.

Wanneer uw pensioen wordt toegekend aan het 'gezinsbedrag' moet ook uw huwelijkspartner zijn beroepsactiviteit aangeven. 

Uw aangifte doet u met het formulier 'verklaring betreffende de beroepsbezigheid' (model 74).

Limieten

Het uitoefenen van uw beroepsactiviteit als gepensioneerde, is slechts toegelaten voor zover uw inkomsten die eruit voortvloeien bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van verschillende parameters:
 • het jaar waarin uw activiteit is uitgeoefend;
 • de aard van uw activiteit;
 • het al dan niet bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd;
 • uw eventuele kinderlast;
 • uw type pensioen.

Het niet naleven van deze regels leidt tot sancties zoals het tijdelijk schorsen of zelfs het volledig terugvorderen van uw pensioen.
Uw pensioen kunt u ook niet combineren met sociale uitkeringen.

De inkomsten uit een beroepsactiviteit zijn onbeperkt indien u een rustpensioen geniet, en
 • 65 bent;
  of
 • een loopbaan van 45 jaar (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar) bewees bij de ingang van uw pensioen.

Meer informatie over de bedragen van de inkomensgrenzen kunt u terugvinden op onze site voor professionele gebruikers.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 31/05/2017 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het