mypension.be
U bent hier: Toekomstige gepensioneerde Het Belgische pensioenlandschap Het wettelijke rustpensioen
Het wettelijke pensioen

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
Het wettelijke pensioen is de eerste pijler van het pensioensysteem in België. De financiering is gebaseerd op het principe van de repartitie. Dit houdt in dat de bijdragen van de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren worden gebruikt om de huidige pensioenen te financieren. Deze eerste pijler garandeert zo een pensioen aan elke werknemer.

Het wettelijk pensioen wordt berekend op basis van de beroepsloopbaan.

In België bestaan er drie verschillende pensioenstelsels:

 • het stelsel van de werknemers.

  Wanneer u als bediende of arbeider in de privésector werkt, valt u onder dit stelsel.
  Wanneer u een contractueel ambtenaar bent (niet vastbenoemd) bij de overheid (federaal, regionaal of andere) werkt u ook als werknemer;

 • het stelsel van de zelfstandigen.

  Dit stelsel is voor u van toepassing wanneer u werkt voor eigen rekening of helper bent van een zelfstandige;
   
 • het stelsel van de vastbenoemde ambtenaren.

  Wanneer u een vastbenoemd ambtenaar bent bij een overheidsinstelling, op federaal, regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau, valt u onder het pensioenstelsel van de overheid.

Uw pensioen zal worden berekend volgens de eigen regels van het stelsel waarin u werkt.

De drie instellingen, één per stelsel, houden zich bezig met de berekening van het pensioen.

Welke instellingen het pensioen berekenen en betalen vindt u in onderstaande tabel.
 
U werkt als: Wie berekent? Wie betaalt?
WerknemerFederale Pensioendienst – Werknemerspensioenen
(FPD – Werknemerspensioenen)
Pensioendienst (FPD)
Zelfstandige Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen
(RSVZ)
Pensioendienst (FPD)
AmbtenaarFederale Pensioendienst – Ambtenarenpensioenen
(FPD – Ambtenarenpensioenen)
Pensioendienst (FPD)


Wanneer u werkt als werknemer bent u hier op de juiste website.

Wanneer u werkt als zelfstandige, moet u eerder de website van het RSVZ raadplegen.

Wanneer u werkt als vastbenoemde ambtenaar, moet u eerder de website van de FPD-Ambtenarenpensioenen bezoeken.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 02/08/2017 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het