mypension.be
Nettopensioen

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
Om het nettobedrag van uw pensioen te bekomen, worden op het brutopensioenbedrag eventuele afhoudingen toegepast. Er bestaan 3 soorten afhoudingen voor de pensioenen van de regeling voor werknemers: de bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing.

De bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV)
De ZIV-bijdrage is een bijdrage van sociale zekerheid die bestemd is voor de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze bijdrage vervangt de mutualiteitsbijdrage niet en opent geen recht op de terugbetaling van gezondheidszorgen.
Meer informatie over de ZIV-bijdrage


De solidariteitsbijdrage
De maandelijkse solidariteitsbijdrage is een progressieve bijdrage van sociale zekerheid, van maximum 2 %, op het totale brutobedrag van al uw pensioenen, renten en sommige aanvullende voordelen. Deze afhouding schommelt naargelang de hoogte van uw voordelen en naargelang u al dan niet een gezinslast hebt.
Meer informatie over de solidariteitsbijdrage


De bedrijfsvoorheffing
De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belastingen en wordt in aanmerking genomen bij de definitieve berekening van de belasting. Ze is van toepassing op de uitkeringen die bepaalde maandelijkse bedragen overschrijden. De berekening van het bedrag van uw bedrijfsvoorheffing gebeurt in functie van het bedrag van de uitkering, van uw gezinssituatie en van het aantal kinderen dat u ten laste hebt.
Meer informatie over de bedrijfsvoorheffing

 

   Sitemap
Laatste wijziging 16/02/2016 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het