mypension.be
U bent hier: Toekomstige gepensioneerde Uw pensioen berekenen De gezinstoestand
De gezinstoestand

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
Uw gezinstoestand heeft rechtstreeks invloed op het bedrag van uw pensioen, omdat dit berekend kan worden aan het gezinsbedrag of aan het bedrag als alleenstaande.

Het pensioen als alleenstaande

Het pensioen als alleenstaande wordt u toegekend: 
  • als u niet gehuwd bent;
  • als u gehuwd bent en de twee pensioenen als alleenstaande voordeliger zijn dan het gezinspensioen. 

Het pensioen als alleenstaande wordt berekend op basis van 60 % van de geherwaardeerde lonen. 

Het pensioen als gezin

U kunt het gezinspensioen ontvangen als u gehuwd bent en uw partner:
  • niet meer werkt boven de toegelaten grenzen;
  • geen rust- of overlevingspensioen of gelijkwaardige uitkering ontvangt;
  • geen vervangingsinkomen, zoals werkloosheid, ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt;
  • geen premie ontvangt wegens tijdkrediet, loopbaanonderbreking of het verminderen van de arbeidsprestaties;
  • een pensioen ontvangt waarvan het bedrag kleiner is dan het verschil tussen de bedragen van uw gezinspensioen en uw pensioen als alleenstaande.

Opgelet: wettelijk samenwonen, zelfs met een samenlevingscontract, geeft nooit recht op een gezinspensioen; een huwelijk is dus steeds noodzakelijk.

Het gezinspensioen wordt berekend op basis van 75 % van de geherwaardeerde lonen.

Als u en uw echtgeno(o)t(e) pensioengerechtigd zijn als werknemer of zelfstandige, berekenen wij automatisch welke situatie het voordeligst is: ofwel het gezinspensioen voor één van de partners, ofwel twee pensioenen als alleenstaande.

Als uw echtgeno(o)t(e) zijn/haar pensioen niet wil of kan weigeren (pensioen openbare sector, buitenlands pensioen, enz.) en het bedrag kleiner is dan het verschil tussen het gezinspensioen en het pensioen als alleenstaande, kan het gezinspensioen toch worden toegekend, maar wordt het bedrag van het pensioen van uw echtgeno(o)t(e) in mindering gebracht.

Bij echtscheiding of feitelijke scheiding 

In geval van echtscheiding kunt u, bovenop uw eventueel eigen pensioen, een pensioen krijgen voor de jaren die door uw ex-echtgeno(o)t(e) werden gepresteerd. Dit pensioen wordt toegekend alsof de activiteit door uzelf werd uitgeoefend.
Meer informatie over het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot.

In geval van een feitelijke scheiding kunt u, onder bepaalde voorwaarden, recht hebben op een deel van het gezinspensioen van uw echtgeno(o)t(e). Hiervoor moeten wel eerst alle andere voordelen waarop u recht hebt in andere Belgische of buitenlandse pensioenstelsels worden onderzocht.
Meer informatie over het pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 19/01/2017 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het