mypension.be
U bent hier: Over de FPD Voorstelling FPD RVP en PDOS fusioneren
RVP en PDOS fusioneren en worden op 1 april 2016 de Federale Pensioendienst (FPD)

Formulieren
Overzicht eID-toepassingen


Op 1 april 2016 fusioneren de RVP en de PDOS om samen de Federale Pensioendienst (FPD) te vormen.

 • De nieuwe instelling is verantwoordelijk voor:
  • De toekenning, berekening en het beheer van de werknemers- en ambtenarenpensioenen en de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO);
  • De uitbetaling van bovenstaande uitkeringen Ă©n van de zelfstandigenpensioenen;
  • De proactieve informatie over de toekenning, berekening en het beheer van die uitkeringen en de uitbetaling ervan.

Of u nu nog aan de slag bent, al met pensioen bent of u beroepsmatig met pensioenen bezig bent, wij garanderen u dat onze dienstverlening nog altijd van hetzelfde hoogstaande niveau zal blijven.

We overlopen even onze contactmogelijkheden en stippen aan wat al dan niet verandert op 1 april:

 • Website:
  • De nieuwe URL van de website is www.pensioendienst.fgov.be.
  • De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites. Aan de hand van enkele keuzemogelijkheden helpen we u op weg om de juiste informatie te vinden.

 • mypension.be:
  • Het online pensioendossier blijft uiteraard beschikbaar en wordt stap per stap uitgebreid.

 • Telefonisch:
  • De gratis 1765-Pensioenlijn blijft beschikbaar en zal eind 2016 uitgebreid worden.
  • Op vrijdag sluit de Pensioenlijn Ă©Ă©n uurtje vroeger: om 16.00 u in plaats van om 17.00 u zoals op andere werkdagen het geval is.
              
 • Elektronische briefwisseling (e-mail):
 • Klassieke briefwisseling:
  • Het postadres van de Pensioendienst is:
   Federale Pensioendienst
   Zuidertoren
   1060 Brussel
              
 • Bezoeken:
  • De huidige bezoekmogelijkheden blijven bestaan en worden op termijn uitgebreid. Het bezoekersonthaal van de ambtenarenpensioenen in Brussel verhuist wel naar de Zuidertoren, aan de overzijde van het Victor Hortaplein.
  • Opgelet, in eerste instantie zal er niet altijd een expert ambtenarenpensioenen aanwezig zijn in de kantoren van de Pensioendienst of tijdens de zitdagen. Heeft u een vraag over uw (toekomstige) ambtenarenpensioen? Kijk dan goed of er wel een expert ambtenarenpensioenen aanwezig is op het moment dat u het kantoor of de zitdag wilt bezoeken.

En last but not least; bij een nieuwe instelling hoort natuurlijk ook een spiksplinternieuwe huisstijl!  Sitemap
Laatste wijziging 17/01/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het