mypension.be
U bent hier: Over de FPD Voorstelling FPD EMAS-milieuzorgsysteem
EMAS-milieuzorgsysteem

Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
​EMAS (Environmental Management System) is een Europees instrument dat de organisaties erkent die een continue verbetering van hun milieuprestaties nastreven en zich willen aanpassen aan de milieuwetgeving door hun personeelsleden nog warmer te maken voor milieubescherming.

Sinds 2008 heeft de Pensioendienst de EMAS-registratie behaald voor zijn hoofdzetel in de Zuidertoren (Brussel) en alle regionale kantoren. Daardoor behoort de Pensioendienst voortaan tot de instellingen die alles in het werk stellen om hun impact op het leefmilieu te reduceren.

Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen heeft de Pensioendienst aandacht geschonken aan volgende thema’s:
  • de vermindering van het energieverbruik en de CO2 emissies; 
  • de daling van het papierverbruik; 
  • het opnemen van milieucriteria in de bestekken; 
  • het optimaliseren van de afvalsortering; 
  • communicatie met en bewustmaking van het personeel om tot milieuvriendelijker gedrag te komen;
  • het strikt opvolging van de milieureglementering.


Dankzij die maatregelen kon de Pensioendienst:
  • het jaarlijkse elektriciteitsverbruik sinds 2007 4.000.000 KWh verminderen, wat overeen komt met het jaarlijks verbruik van 1000 gezinnen;
  • het stookolieverbruik sinds 2008 meer dan halveren; 
  • het gebruik invoeren van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen voor het onderhoud van het gebouw.


Sinds 1 januari 2010 is de Pensioendienst overgeschakeld op groene stroom en is er in de hoofdzetel in Brussel een warmtekrachtkoppeling op gas en 2 warmtepompen geïnstalleerd. Zo heeft de Pensioendienst sinds 2008 5 000 ton CO2 uitgespaard in zijn hoofdzetel.

Meer info: Milieuverklaring van de Federale Pensioendienst 

Contact: emas@sfpd.fgov.be

 

   Sitemap
Laatste wijziging 09/05/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het