mypension.be
U bent hier: Over de FPD Voorstelling FPD De Raad voor uitbetaling van de voordelen
De Raad voor uitbetaling van de voordelen

Formulieren
Overzicht eID-toepassingen

Opdracht
De Raad neemt beslissingen over alle vragen om kwijtschelding van terugvordering van alle door de Pensioendienst ten onrechte betaalde bedragen. 
De Raad beslist ook over de aanvraag om geheel of gedeeltelijk af te zien van een sanctie getroffen t.o.v. de gepensioneerden die de regels van hun toegelaten beroepsactiviteit niet hebben nageleefd.


Werking
Elke vertegenwoordiging is bevoegd voor de verzakingen aan sancties en schulden in het eigen stelsel. De Voorzitter, Regeringscommissaris en de afgevaardigde van de minister van Financiën zijn niet stemgerechtigd.
De beslissingen worden genomen bij ten minste 2/3 meerderheid van de betrokken aanwezige leden. Door de Raad werd een intern reglement uitgewerkt waarbij de beslissing over sommige soorten schulden worden gedelegeerd aan de administrateur-generaal onder voorbehoud van bekrachtiging.
De beslissingen worden genomen bij 2/3 van de aanwezige leden bij terugvordering van onverschuldigde bedragen of bij gewone meerderheid in geval van een sanctie.

Samenstelling
De Raad bestaat uit:

  • een onafhankelijke voorzitter benoemd door de Koning voor 7 jaar met een vernieuwbaar mandaat;
  • zes leden die het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst vertegenwoordigen;
  • zes leden die de Beheerraad van het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen vertegenwoordigen;
  • zes leden die zijn aangewezen door de Minister van pensioenen.

De huidige samenstelling van de Raad voor uitbetaling van de voordelen.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 06/07/2016 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het