mypension.be
U bent hier: Over de FPD Werken bij de FPD Getuigenissen
Ze werken bij de Pensioendienst…

Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


Geert Goossens: Diensthoofd, algemene boekhouding 
Evelien Lysens: Dossierbeheerder 
Michael Lafontaine: Dossierbeheerder 
Danielle Arnotte: Administratief Assistent, ContactcenterGeert Goossens: Diensthoofd, algemene boekhouding
Vertel ons over je job…
Ik ben diensthoofd Boekhouding & Begroting, ik ben hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de boekhouding van de FPD. Alle verrichtingen moeten tijdig en correct worden uitgevoerd en geboekt. In onze dienst is de tevredenheid van onze 'klanten' zeer belangrijk. Een ander aspect in mijn job is het management bijstaan in het beleid. De boekhouding evolueert steeds. Vergaderen is dus de boodschap. Creativiteit en kennis komen daarbij vaak aan bod. Initiatief wordt op prijs gesteld en daarom ook gestimuleerd. Het geeft dan ook veel voldoening wanneer je positieve resultaten bereikt!

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?
Dit is mijn eerste job, en nog altijd een boeiende job met veel afwisseling!
 
Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?
Zeker! En niet alleen omdat de FPD rechtover het zuidstation ligt en de verplaatsing vlot via de trein verloopt. Bij de FPD wordt er veel belang gehecht aan opleidingen. De opleidingen veranderingsmanagement en resultaatgericht financieel management die ik aan de KULeuven heb gevolgd waren zeer nuttig en verhelderend voor mijn huidige job.

Herinner je je eerste werkdag?
Dat was in 1982, een hele tijd geleden. De toespraak van de bestuurssecretaris over de moderne ambtenaar zal ik nooit vergeten. Voor hem was de kledij, het voorkomen van zijn medewerkers belangrijker dan alle andere vaardigheden. Gelukkig is dat nu verleden tijd!


Evelien Lysens: Dossierbeheerder
Vertel ons over je job…
We behandelen de betaalopdrachten van de pensioenen die niet automatisch elektronisch kunnen worden berekend. Daarvoor controleren we de vermelde gegevens op de betaalopdracht en gaan na of dit eventueel invloed heeft op andere pensioenvoordelen die al in betaling zijn. Vervolgens voeren we de betaalgegevens in de computer in.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?
Voor ik bij de FPD werkte heb ik op 2 plaatsen stage gedaan in het kader van mijn opleiding boekhouden-informatica. Dus mijn werk bij de FPD is mijn eerste echte job.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?
De werksfeer is heel goed, het zijn fijne collega's om mee te werken. De ligging van het gebouw is ook ideaal want het gebouw ligt direct tegenover het Zuidstation in Brussel. Er zijn verschillende extra's: flexibele uren, goedkoop lunchen, gratis hospitalisatieverzekering, kinderopvang in de vakantie, jaarlijks kerstfeest, gratis woon-werkverkeer en nog veel meer. Er zijn ook verschillende doorgroeimogelijkheden. Je kan hogerop klimmen door te slagen voor een bevorderingsselectie.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?
Ik ben begonnen als contractueel. Momenteel doe ik mijn stage om vastbenoemd (statutair) te worden. Ik heb een postbakoefening gedaan bij Selor als test en een interview bij de FPD zelf.


Michael Lafontaine: Dossierbeheerder
Vertel ons over je job…
Ik werk op het Bureau voor Internationale Overeenkomsten. Die dienst beheert de pensioendossiers van Belgen die in het buitenland hebben gewerkt en van buitenlanders die in België hebben gewerkt, volgens de internationale overeenkomsten die tussen België en talrijke landen in de wereld zijn gesloten. Ik beheer er de dossiers van de toekomstige gepensioneerden: eerst verzamel ik alle elementen die nodig zijn om een pensioen te berekenen en dan maak ik die berekening.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?
Voor ik bij mijn huidige werkgever kwam, heb ik meer dan 6 jaar als verkoper gewerkt. Die heroriëntatie van mijn carrière verliep vlotter dan ik gedacht had. Dat is het bewijs dat de meest gevarieerde profielen bij de overheid terecht kunnen.

Wat is het belangrijkste aspect van je job?
De gepensioneerde correcte informatie verstrekken. Vandaar dat het nodig is om nota’s, verscheidene documenten, collega's enzovoort te raadplegen.

Krijg je een opleiding daarvoor?
Ja, zodra ik in dienst trad kreeg ik een uitgebreide opleiding om een degelijke basiskennis te verwerven, niet alleen binnen mijn domein, maar ook over de andere diensten binnen de FPD. De hulpmiddelen die we tot onze beschikking hebben zijn ook erg nuttig.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?
Er zijn talrijke uitdagingen: vergrijzing van de bevolking (dus stijging van de pensioenaanvragen) en een grote uitstroom wegens pensionering in onze organisatie. Als je dus nieuwe uitdagingen in een moderne en humane administratie wil aangaan, kom dan naar ons. We hebben een kleine toneelgroep opgericht met de ondersteuning van onze administratie en van de leden van de vriendenkring van het personeel. Dat bewijst toch wel dat onze organisatie ook aandacht heeft voor haar personeel.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?
Nadat ik succesvol een rekruteringsprocedure had doorlopen, kreeg ik regelmatig aanbiedingen voor verschillende overheidsorganisaties. Aangezien ik een nieuwe wending aan mijn carrière wou geven, besloot ik in te gaan op de aanbieding van de Federale Pensioendienst.


Danielle Arnotte: Administratief Assistent, Contactcenter 
Vertel ons over je job…
Ik werk bij het Contactcenter. Ik beantwoord vragen van burgers over hun (toekomstig) pensioen, hun eventuele rechten in geval van wijziging van hun situatie (scheiding, echtscheiding, overlijden, werkhervatting enz.). Ik ontvang de bezoekers die hier langskomen en beantwoord hun vragen.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?
Ik werkte eerst 3,5 jaar in een notariskantoor. Daarna solliciteerde ik via de website van Selor voor een job als administratief assistent. Vanaf 2007 werkte ik dan voor de FOD Mobiliteit als contractueel personeelslid bij de cel Rekrutering & Selectie. In 2008 schreef ik me in voor een selectie voor de FPD die door Selor georganiseerd werd. Ik was geslaagd voor de schriftelijke proeven en kon eerst nog de FPD bezoeken om me een mening te vormen van mijn toekomstige werkgever.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?
Vergeleken met de privé echt wel! Ik was aangenaam verrast door de vele voordelen voor de personeelsleden: gratis openbaar vervoer, maaltijdcheques, opleidingen, sociale voordelen op het vlak van gezondheidszorg, hospitalisatieverzekering, enz. Ik vind het ook zeer fijn dat we de kans hebben om stap voor stap te evolueren in onze loopbaan door gecertificeerde opleidingen of bevorderingsproeven naar het hogere niveau. In mijn dienst is er een uitstekende sfeer. Door een goeie mix van jong en oud vormen we een coherent en solidair team. Om de goeie sfeer te onderhouden, organiseren we jaarlijks een teambuilding, waar we elkaar beter leren kennen en een hechtere band kunnen smeden, wat belangrijk is in een dienst met 81 mensen.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?
Na mijn inschrijving legde ik de praktische en computerproef af, die enerzijds bestaat uit een postbaktest, waar veel mensen beducht voor zijn, en anderzijds uit het opstellen van een motivatiebrief volgens precieze instructies. Ik slaagde voor die proef en werd uitgenodigd om de mondelinge proef te komen afleggen, waarin mijn competenties en motivatie geëvalueerd werden. Twee weken na dit gesprek kreeg ik een brief die me meedeelde dat ik geslaagd was en werd aangeworven. Ik trad in februari 2009 in dienst voor een jaar stage, waarna ik statutair werd.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?
Op mijn allereerste dag bij de FPD ging ik eten in de cafetaria en toen zei iemand me: 'Wie we daar hebben, een nieuwe collega!' . Het was een jongeman die ik een paar maanden voordien tijdens een gesprek gezien had, toen ik bij de FOD Mobiliteit en Vervoer werkte.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 17/10/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het