mypension.be
U bent hier: Professional De betaling van het pensioen
De betaling van het pensioen

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


Als de gepensioneerde in België verblijft, kan hij tussen 2 betalingsmogelijkheden kiezen: 
De Pensioendienst moedigt de gepensioneerden echter aan om te kiezen voor de bankoverschrijving omwille van veiligheidsredenen, zowel voor de gepensioneerden als voor de postbode.

Op het pensioen kunnen de volgende inhoudingen gebeuren: de ZIV-bijdrage, de solidariteitsbijdrage, de bedrijfsvoorheffing en eventuele beslagleggingen.
Meer inlichtingen over de inhoudingen

De pensioenen worden ook geherwaardeerd in functie van de evolutie van het indexcijfer.
Meer inlichtingen over de indexering van de pensioenen

In principe ontvangt de gepensioneerde zijn pensioen maandelijks. Wanneer hij niet op rekening wordt uitbetaald en het maandelijkse bedrag kleiner is dan 39,08 EUR (sinds 01/06/2017 indexcijfer 141,59) gebeurt de betaling echter eenmaal per jaar in december.

Elk jaar in mei betaalt de FPD – Werknemerspensioenen het vakantiegeld aan de gerechtigden op een werknemerspensioen.
Meer inlichtingen over het vakantiegeld

Het pensioen is een persoonlijk recht. De betaling mag niet door een derde persoon ontvangen worden. Slechts de gerechtigde mag het bedrag van zijn pensioen ontvangen.

De gepensioneerden die in het buitenland verblijven, moeten een aantel regels naleven om hun pensioen te ontvangen.
Meer inlichtingen over de betaling van de pensioenen in het buitenland

Bij overlijden is er mogelijk een recht op een overlevingspensioen. 
Meer inlichtingen over de laatste betaling en eventuele achterstallen

 

   Sitemap
Laatste wijziging 16/11/2017