mypension.be
U bent hier: Professional De betaling van het pensioen Vakantiegeld
Overschrijving
Postassignatie
Betaaldatums
Pensioen alleenstaande / gezin
De inhoudingen
Herwaardering
Vakantiegeld
Voorbeelden
Aanpassing aan het welvaartspeil
Aanvullende uitkeringen
Betaling in het buitenland
De inhoudingen in het buitenland
Sociale attesten
Bij overlijden
Het vakantiegeld

Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
mypension.be
Het vakantiegeld wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald aan de gepensioneerden in de werknemersregeling als het maandbedrag van mei betaalbaar is.

Het vakantiegeld wordt niet betaald in het jaar waarin het pensioen ingaat. Het daaropvolgende jaar wordt het vakantiegeld toegekend in verhouding tot het aantal maanden dat het pensioen werd uitbetaald tijdens het jaar waarin het is ingegaan.

Indien de werknemer gedurende het volledige kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het pensioen ingaat, sociale uitkeringen ontvangen heeft (ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, met invaliditeitsuitkering als werknemer, brugpensioen,….), heeft hij recht op het vakantiegeld vanaf het jaar waarin het pensioen ingaat. 

Enkele voorbeelden in verband met de ingangsdatum


Bedrag van het vakantiegeld

Maximum toekenbare bedragen in mei 2017:
Index Pensioen 'gezinsbedrag' Pensioen ‘bedrag alleenstaande’
of overlevingspensioen
138,81
(01/06/2016)
902,78 EUR 722,21 EUR

 
Als het werknemerspensioen dat de Pensioendienst in mei uitbetaalt, lager is dan het bedrag van het vakantiegeld, dan wordt het vakantiegeld beperkt tot het brutobedrag van het werknemerspensioen. 

In gevallen waar het vakantiegeld wordt beperkt tot het bedrag van het pensioen als werknemer, ontvangt de belanghebbende in 2016 een verhoging van 15%. Het totaalbedrag (vakantiegeld + verhoging) mag dan wel nooit groter zijn het maximaal toekenbare bedrag van het vakantiegeld.

Een voorbeeld met het maximaal bedrag 


De sociale of fiscale inhoudingen

Het vakantiegeld is niet onderworpen aan een sociale inhouding, maar wel aan een fiscale inhouding.
Op het vakantiegeld wordt een bepaald percentage aan bedrijfsvoorheffing toegepast afhankelijk van het totaal belastbaar pensioenbedrag.
De barema’s zijn verschillend voor een pensioen als alleenstaande of een gezinspensioen.
In 2016 zijn de volgende barema’s van toepassing :


Pensioen als alleenstaande
Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld alleenstaande
 Belastbaar maandbedrag van
het rustpensioen alleenstaande
 
 Percentage bedrijfsvoorheffing
op het vakantiegeld (%)
 
tot 1 149,99 EUR 0
van 1 150,00 EUR tot 1 199,99 EUR 1
van 1 200,00 EUR tot 1 249,99 EUR 3
van 1 250,00 EUR tot 1 449,99 EUR 5
van 1 450,00 EUR tot 1 649,99 EUR 10
van 1 650,00 EUR tot 1 949,99 EUR 15
van 1 950,00 EUR tot 2 249,99 EUR 20
van 2 250,00 EUR tot 2 699,99 EUR 25
van 2 700,00 EUR tot 3 349,99 EUR 30
van 3 350,00 EUR tot 3 449,99 EUR 35
van 3 450,00 EUR tot 3 599,99 EUR 36
van 3 600,00 EUR tot 3 799,99 EUR 37
vanaf 3 800,00 EUR 38Gezinspensioen

Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld gezin
 Belastbaar maandbedrag van
het rustpensioen gezin
 
 Percentage bedrijfsvoorheffing
op het vakantiegeld (%)
 
tot 1 799,99 EUR 0
van 1 800,00 EUR tot 1 849,99 EUR 1
van 1 850,00 EUR tot 1 899,99 EUR 2
van 1 900,00 EUR tot 2 049,99 EUR 3
van 2 050,00 EUR tot 2 499,99 EUR 5
van 2 500,00 EUR tot 2 949,99 EUR 10
van 2 950,00 EUR tot 3 399,99 EUR 15
van 3 400,00 EUR tot 3 949,99 EUR 20
van 3 950,00 EUR tot 4 599,99 EUR 25
van 4 600,00 EUR tot 5 799,99 EUR 30
van 5 800,00 EUR tot 6 149,99 EUR 35
van 6 150,00 EUR tot 6 499,99 EUR 36
vanaf 6 500,00 EUR 37


Een voorbeeld met inhoudingen op het vakantiegeld

Meer over de bedrijfsvoorheffing

 

   Sitemap
Laatste wijziging 13/06/2016