mypension.be
U bent hier: Professional De betaling van het pensioen Vakantiegeld
Het vakantiegeld

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
Het vakantiegeld wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald aan de gepensioneerden in de werknemersregeling als het maandbedrag van mei betaalbaar is.

Het vakantiegeld wordt niet betaald in het jaar waarin het pensioen ingaat. Het daaropvolgende jaar wordt het vakantiegeld toegekend in verhouding tot het aantal maanden dat het pensioen werd uitbetaald tijdens het jaar waarin het is ingegaan.

Indien de werknemer gedurende het volledige kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het pensioen ingaat, sociale uitkeringen ontvangen heeft (ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, met invaliditeitsuitkering als werknemer, brugpensioen,….), heeft hij recht op het vakantiegeld vanaf het jaar waarin het pensioen ingaat. 

Enkele voorbeelden in verband met de ingangsdatum


Bedrag van het vakantiegeld

Maximum toekenbare bedragen in mei 2018:
Index Pensioen 'gezinsbedrag' Pensioen ‘bedrag alleenstaande’
of overlevingspensioen
141,59
(sinds 01/07/2017)
962,25 EUR769,80 EUR

 
Als het werknemerspensioen dat de Pensioendienst in mei uitbetaalt, lager is dan het bedrag van het vakantiegeld, dan wordt het vakantiegeld beperkt tot het brutobedrag van het werknemerspensioen. 

In gevallen waar het vakantiegeld wordt beperkt tot het bedrag van het pensioen als werknemer, ontvangt de belanghebbende in een verhoging van 20,175%. Het totaalbedrag (vakantiegeld + verhoging) mag dan wel nooit groter zijn het maximaal toekenbare bedrag van het vakantiegeld.

De maximum toekenbare bedragen van het vakantiegeld kunnen veranderen door een index- of welvaartsaanpassing en wetswijzigingen. Van zodra de definitieve bedragen gekend zijn passen wij ze aan op onze website.

Een voorbeeld met het maximaal bedrag 


De sociale of fiscale inhoudingen

Het vakantiegeld is niet onderworpen aan een sociale inhouding, maar wel aan een fiscale inhouding.
Op het vakantiegeld wordt een bepaald percentage aan bedrijfsvoorheffing toegepast afhankelijk van het totaal belastbaar pensioenbedrag.
De barema’s zijn verschillend voor een pensioen als alleenstaande of een gezinspensioen.
In 2018 zijn de volgende barema’s van toepassing :


Pensioen als alleenstaande

Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld alleenstaande
 Belastbaar maandbedrag van
het rustpensioen alleenstaande
 
 Percentage bedrijfsvoorheffing
op het vakantiegeld (%)
 
tot 1 249,99 EUR0
van 1 250,00 EUR tot 1 299,99 EUR1
van 1 300,00 EUR tot 1 399,99 EUR2
van 1 400,00 EUR tot 1 599,99 EUR5
van 1 600,00 EUR tot 1 849,99 EUR10
van 1 850,00 EUR tot 2 149,99 EUR15
van 2 150,00 EUR tot 2 499,99 EUR20
van 2 500,00 EUR tot 2 999,99 EUR25
van 3 000,00 EUR tot 3 649,99 EUR 30
van 3 650,00 EUR tot 3 799,99 EUR 35
vanaf 3 800,00 EUR 36


Gezinspensioen

Percentage bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld gezin
 Belastbaar maandbedrag van
het rustpensioen gezin
 
 Percentage bedrijfsvoorheffing
op het vakantiegeld (%)
 
tot 1 899,99 EUR0
van 1 900,00 EUR tot 1 949,99 EUR1
van 1 950,00 EUR tot 2 049,99 EUR2
van 2 050,00 EUR tot 2 099,99 EUR3
van 2 100,00 EUR tot 2 199,99 EUR4
van 2 200,00 EUR tot 2 649,99 EUR5
van 2 650,00 EUR tot 3 149,99 EUR10
van 3 150,00 EUR tot 3 599,99 EUR 15
de 3 600,00 EUR tot 4 149,99 EUR 20
de 4 150,00 EUR tot 4 899,99 EUR 25
de 4 900,00 EUR tot 6 199,99 EUR 30
de 6 200,00 EUR tot 6 549,99 EUR 35
vanaf 6 550,00 EUR 36


Een voorbeeld met inhoudingen op het vakantiegeld

Meer over de bedrijfsvoorheffing

 

   Sitemap
Laatste wijziging 24/04/2018