mypension.be
U bent hier: Professional De betaling van het pensioen De inhoudingen Solidariteitsbijdrage
De solidariteitsbijdrage

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
De solidariteitsbijdrage is een progressieve sociale inhouding op het totale brutobedrag van de pensioenen (inclusief buitenlandse pensioenen vanaf 01/2013), renten en sommige aanvullende voordelen. Deze inhouding varieert van 0 tot 2 %, naargelang de grootte van het totale brutobedrag en de daaraan gekoppelde overschrijding van de drempels die vastgelegd werden bij wet (onderscheid ‘alleenstaande’ of ‘met gezinslast’).


Berekening van de solidariteitsbijdrage

Pensioen bedrag alleenstaande


Berekening van de solidariteitsbijdrage voor een pensioen als alleenstaande
Totaal maandelijks brutobedrag pensioen als alleenstaande begrepen tussen: Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2 311,96 EUR 0
2 311,97 EUR en 2 383,46 EUR (brutobedrag - 2 311,96) x 0,5
2 383,47 EUR en 2 578,44 EUR brutobedrag x 0,015
2 578,45 EUR en 2 605,26 EUR (brutobedrag - 2 578,44) x 0,5 + 38,68
vanaf 2 605,27 EUR  brutobedrag x 0,02Pensioen gezinsbedrag

Berekening van de solidariteitsbijdrage voor een pensioen als gezin
Totaal maandelijks brutobedrag gezinspensioen begrepen tussen: Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2 672,91 EUR0
2 672,92 EUR en 2 755,57 EUR (brutobedrag - 2 672,91 ) x 0,5
2 755,58 EUR en 2 946,79 EUR brutobedrag x 0,015
2 946,80 EUR en 2 977,43 EUR (brutobedrag - 2 946,79) x 0,5 + 44,20
vanaf 2 977,44 EUR brutobedrag x 0,02


Bovenstaande bedragen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 141,59,81 (op 01/06/2017) en worden op dezelfde manier aan de stijging van de kosten voor levensonderhoud aangepast als de pensioenen. Als de volgende spilindex wordt bereikt, worden de drempelbedragen met 2% verhoogd.


  • Voor het bepalen van het percentage van de solidariteitsbijdrage houden we rekening met alle pensioenen, dus ook met de extralegale pensioenen (2e pijler). Vanaf 2013 worden ook buitenlandse pensioenen in rekening gebracht.
  • Dit percentage wordt dan toegepast op de som van alle bruto-uitkeringen en vanaf 2013 inclusief buitenlandse pensioenen.
  • Met een individuele levensverzekering of pensioensparen (3e pijler) houden we geen rekening bij de berekening van de solidariteitsbijdrage.
 

U woont in het buitenland

Wanneer u in het buitenland woont, gelden er specifieke regels voor het berekenen van de solidariteitsbijdrage.Aanvullende voordelen

Kapitaal uit een groepsverzekering

Dit aanvullend voordeel wordt omgezet in een maandelijkse fictieve rente ‘solidariteit’ op basis van de leeftijd van de begunstigde op het tijdstip van de uitbetaling van het kapitaal.

De fictieve renten van kapitalen uitbetaald vanaf 1997, tellen mee om het totale brutobedrag te bepalen, maar het percentage solidariteitsinhouding wordt niet op deze fictieve renten toegepast.

De fictieve renten van kapitalen uitbetaald vóór 1997, tellen mee om het totale brutobedrag te bepalen, maar op deze fictieve renten wordt het solidariteitspercentage tijdelijk toegepast: 

  1. als het kapitaal uitbetaald is vóór de ingangsdatum van het pensioen, dan gebeurt de inhouding op het aandeel fictieve rente tot de 1ste juli van het jaar dat volgt op de 15de verjaardag van de ingangsdatum van het pensioen;
  2. als het kapitaal uitbetaald is vanaf de ingangsdatum van het pensioen, dan gebeurt de inhouding op het aandeel fictieve rente tot de 1ste juli van het jaar dat volgt op de 15de verjaardag van de uitbetaling van het kapitaal.

Periodiek extralegaal pensioen uit een groepsverzekering

De Pensioendienst houdt zelf het percentage solidariteitsbijdrage op dit aanvullend voordeel in.  

 

   Sitemap
Laatste wijziging 27/06/2017