mypension.be
U bent hier: Professional Uitkeringen van de FPD De IGO De berekening
Voorwaarden
De aanvraag
De berekening
De begrippen
Invloed van de bestaansmiddelen
Voorbeelden
De betaling
Sociale tarieven
Verblijfsbewijzen
De berekening van het bedrag van de IGO

Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
mypension.be
Deze berekening gebeurt op basis van de basisbedragen, die al dan niet verhoogd worden naar gelang de situatie van de aanvrager. Daarbij wordt rekening gehouden met alle bestaansmiddelen en pensioenen waarop de betrokkene en/of de personen met wie hij zijn hoofdverblijfplaats deelt, recht hebben.

De begrippen ‘alleenstaande’ en ‘dezelfde hoofdverblijfplaats delen’
Invloed van de bestaansmiddelen
Voorbeelden


Basisbedrag en verhoogd bedrag van de IGO

Of de aanvrager al dan niet dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met één of meerdere personen bepaalt het bedrag van de IGO:

Het basisbedrag wordt toegekend als de aanvrager dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met een of meerdere personen.

Het verhoogde basisbedrag wordt toegekend als de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats niet met anderen deelt, m.a.w. als de aanvrager alleenstaande is.

Maximum toekenbare bedragen:
Datum Index Basisbedrag
(maandelijks)
Verhoogd basisbedrag
(maandelijks)
01/06/2016 138,81 8 420,61 EUR
(701,72 EUR)
12 630,92 EUR
(1 052,58 EUR)

 

   Sitemap
Laatste wijziging 10/06/2016